ثبت نام تیم های ورزشی

 نوع همکاری :
 *
 جنسیت :
 *
 رشته ورزشی :
 *
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 شماره دانشجویی :
 *
 رشته تحصیلی :
 *
 نام پدر :
 *
 کد ملی :
 *
 شماره شناسنامه :
 
 شماره تماس :
 *
 آدرس :
 
 سابقه ورزشی و مقام ها :
 
 عبارت تصویر را وارد نمائید :
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده امام علی (ع)