ریاست دانشکده مهندسی: دکتر مهدی نفر
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: برق قدرت
محل تحصیل: واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق مدیریتی و اجرائی:

 • رییس دفتر ارتباط با صنعت
 • مدیر گروه برق
 • مدیر آموزش
 • مدیر گروه ارشد و دکتری برق
 • رییس دانشکده فنی و مهندسی

سوابق علمی و پژوهشی:

 • عضو انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسی
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • داور مجلات ISI

افتخارات:

 • مولف چندین عنوان کتاب
 • دارای بیش از 45مقاله ISI

پست الکترونیکی:

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد مرودشت