اخبار مهم
کانون عفاف و حجاب


 ١٠:١٤ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٥ - يکشنبه ٢ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٥٨ - يکشنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١٧ - شنبه ٣ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٠٧ - يکشنبه ٣ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥١ - چهارشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٤ - يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٥٢ - چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٠ - سه شنبه ٦ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٢٩ - يکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٢٠ - يکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٥٤ - دوشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٣٩ - چهارشنبه ٩ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢٣ - چهارشنبه ٩ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٤٦ - دوشنبه ٧ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٥٦ - دوشنبه ٢٣ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٦ - دوشنبه ٣ آذر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:١٧ - شنبه ٢ آذر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برپایی نمایشگاه عفاف وحجاب
برپایی نمایشگاه عفاف وحجاب باعنوان "دختران ایرانی " دردانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت
نمایشگاه عفاف وحجاب تحت عنوان "دختران ایرانی " شامل لباس ، عکس وپوستر باهدف بستر سازی فرهنگ عفاف و حجاب دردانشگاه درمحل نمایشگاه دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت برپا گردیده است.
 ١١:١٨ - سه شنبه ١ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
اوقات شرعی